CET

Kable
Przewody

PRODUKTEN CET - KABEL UND LEITUNGEN

DYc 0,75 300/500 BIAŁY ODCINEK DYc 1x0,75 300/500 BIA

PRODUKTBESCHREIBUNG

Przewód elektroinstalacyjny jednożyłowy. Żyła miedziana jednodrutowa. Izolacja z polwinitu wytrzymałego na temperaturę 90 st C.
Symbol

DYc 1x0,75 300/500

NÜTZUNG:

W instalacjach elektroenergetycznych do stałych połączeń elektrycznych elementów odbiorczych, sterujących i zasilających.