EXTA

Automatyka
budynkowa

PRODUKTY EXTA - AUTOMATYKA BUDYNKOWA

PRZEKAŹNIK BISTABILNY DOPUSZK. Z WYŁ.CZASOWYM 230V AC TYP: PBP-03

Opis produktu

Przekaźnik bistabilny PBP-03 służy do sterowania oświetleniem lub dowolnym innym urządzeniem za pomocą równolegle
podłączonych przycisków jednobiegunowych. Kolejne naciśnięcia dowolnego z przycisków powodują załączenie lub wyłączenie urządzeń podłączonych do zacisków wyjściowych. Impulsem sterującym jest sygnał z linii L. Po podaniu impulsu, który załączy odbiornik, a następnie odczekaniu nastawionego czasu t następuje automatyczne wyłączenie odbiornika. Konstrukcja urządzenia umożliwia montaż pod przyciskiem w głębokiej puszce instalacyjnej ø60.
Symbol

PBP-03

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

  • Bistabilne (dwustanowe) sterowanie oświetleniem,
  • kontrolka załączenia odbiornika - dioda LED czerwona,
  • dwużyłowa instalacja sterująca,
  • funkcja ograniczenia czasowego,
  • wyzwalanie układu z przewodu L,
  • łatwa adaptacja do istniejących instalacji elektrycznych,
  • miękkie włączenie i wyłączenie (0,8 s),
  • możliwość współpracy z przyciskami jednobiegunowymi podświetlanymi,
  • zasilanie szeregowe z odbiornikiem.