LEDIX

inteligentne
oświetlenie led

PRODUKTY LEDIX - INTELIGENTNE OŚWIETLENIE LED

Zestaw solarny 70 W TYP: SOL-70

Opis produktu

Innowacyjny zestaw fotowoltaiczny powstał w oparciu o prace
badawczo-rozwojowe współfi nansowane ze środków UE w ramach
programu POIG 1.4. Tematem przeprowadzonych badań było
opracowanie technologii produkcji ciągłej folii modyfi kowanej powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych. Pracownikom firmy Zamel Sp. z o.o. wraz z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej i Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw udało
się zaimplementować technologię modyfi kacji plazmowej w procesie przewijania roll-to-roll membrany polimerowej stosowanej jako separator w ogniwie litowo-jonowym. Skutkiem modyfi kacji powierzchniowej jest znaczna poprawa właściwości separatora poprzez zmniejszenie
jego powinowactwa względem jonów Li+ co bezpośrednio przełożyło się na sprawność procesu ładowania i rozładowania ogniwa. Ogniwa modyfikowanymi separatorami charakteryzują się dużo lepszymi właściwościami elektrochemicznymi jak i parametrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo użytkowania. Proces modyfi kacji separatorów odbywa się specjalistycznym reaktorze z generatorem plazmowym do wyładowań typu DBD z przetwarzaniem rezonansowym w warunkach obniżonego ciśnienia. Opracowane w ramach projektu technologie
modyfi kowania separatorów oraz konstrukcja zestawu fotowoltaicznego są opatentowanymi wynalazkami

Unikalne rozwiązania techniczne w konstrukcji mechanicznej, razem z nowoczesnym systemem akumulatorów opartym na najnowszych technologiach płaskich ogniw LiFePO4 pozwala na złożenie zestawu, co znacznie poprawia mobilność. Dzięki czemu jest to urządzenie niezawodne w sytuacji gdzie przestrzeń, waga i wygoda odgrywa kluczową rolę. 70 Wattowy zestaw fotowoltaiczny jest idealnym rozwiązaniem do przyczep kempingowych, łodzi, altan czy mobilnych stoisk handlowych. Do zestawu można podłączyć bezpośrednio urządzenie zasilane napięciem stałym 12VDC (np. lampy LED)
Symbol

SOL-70

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

  • Opatentowana konstrukcja zestawu umożliwiająca jego złożenie znacznie poprawiając możliwości przechowywania i transportu
  • Typ akumulatora: litowo-jonowy LiFePO4 w konfi guracji 4S o napięciu nominalnym 12,8V i pojemności 20Ah. Charakteryzujący się bardzo dużą trwałością ok 2500 cykli (DoD 90%)
  • Moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny o mocy 70 W
  • Idealny do zastosowania w aplikacjach wymagających dużej mobilności
  • Tryb True MPPT – bardzo efektywne i szybkie wyznaczenie maksymalnego punktu mocy wraz z detekcją pozornego maksimum (przypadek częściowego zacienienia modułu)

Instrukcje obsługi: