Zapewnij sobie 5 lat spokoju

Firma ZAMEL ogłasza akcję promocyjną na system Exta Life o nazwie: „Przedłuż gwarancję systemu Exta Life o 3 lata”.

Wydłużona gwarancja polega na otrzymaniu gwarancji na okres o 3 lata dłuższy niż gwarancja podstawowa udzielona przez producenta. Dodatkowa gwarancja na produkty firmy ZAMEL Sp. z o.o. obejmuje urządzenia grupy produktowej Exta Life, które zgłosili instalatorzy - równocześnie spełniając dodatkowe warunki wskazane w regulaminie akcji.

Formularz zgłoszenia instalacji w ramach akcji promocyjnej zorganizowanej przez firmę ZAMEL Sp. z o.o. - „Przedłuż gwarancję systemu Exta Life o 3 lata” wraz z regulaminem można pobrać z poniższego adresu:

POBIERZ

Wypełniony, wydrukowany i zeskanowany formularz należy wysłać na adres: marketing@zamel.pl

Szukasz osoby, która zamontuje Ci system? Sprawdź naszą mapkę i znajdź certyfikowanego instalatora: Zobacz 
(Jesteś instalatorem naszego systemu i nie ma Twojej firmy na naszej mapie? Prosimy o kontakt z p. Rafał Gryska tel. kom.: +48 661 300 519, e-mail: rafal.gryska@zamel.pl)


Regulamin akcji promocyjnej „Przedłuż gwarancję systemu Exta Life o 3 lata”:
1. Wydłużona gwarancja polega na otrzymaniu gwarancji na okres o 3 lata dłuższy niż gwarancja podstawowa udzielona przez producenta. Dodatkowa gwarancja na produkty firmy ZAMEL Sp. z o.o. obejmuje urządzenia grupy produktowej Exta Life, które zgłosili instalatorzy - równocześnie spełniając dodatkowe warunki wskazane poniżej.
2. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest nieodpłatne.
3. W akcji promocyjnej mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie posiadające uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych.
4. Akcją promocyjną objęte są produkty sprzedawane przez wszystkie punkty sprzedaży w Polsce (w tym internetowe), posiadające w swojej ofercie produkty firmy ZAMEL.
5. Przedłużoną o 3 lata gwarancją objęte są wszystkie produkty serii Exta Life, które znajdują się w ofercie firmy ZAMEL i są dostępne na stanach magazynowych.
6. Warunkiem wzięcia udziału w programie i otrzymania przedłużonej gwarancji o 3 lata jest:
a) posiadanie imiennego, ważnego Certyfikatu ukończenia warsztatów przeprowadzonych przez firmę ZAMEL Sp. z o.o.,
b) dokonanie zakupu produktów firmy ZAMEL wskazanych w pkt. 5 powyżej w jednym z punktów sprzedaży w okresie trwania akcji promocyjnej „Przedłuż gwarancję systemu Exta Life o 3 lata”,
c) wypełnienie niniejszego formularza rejestracyjnego przez instalatora systemu Exta Life, znajdującego się na stronie internetowej zamel.com/szkolenia i przesłanie go droga mailową na adres marketing@zamel.pl.
d) obowiązkowe umieszczenie w formularzu rejestracyjnym odnośnika internetowego (obowiązkowy link do opinii/komentarza o systemie Exta Life w Social Media). Mowa tu o opublikowanej opinii/komentarza dotyczącej/go systemu Exta Life ; w postaci fotografii/filmu/artykułu/krótkiego komentarza (sposób prezentacji do wyboru) przedstawiającego instalację/zastosowanie/użytkowanie systemu Exta Life w domu/mieszkaniu/ogrodzie itd. Opinię/komentarz należy opublikować na kanale Social Media, blogu lub stronie (na przykład na własnym profilu Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, stronie www czy innym medium) Instalatora lub Inwestora.
Dodatkowo należy w publicznie dostępnej opinii/komentarzu w sieci Internet umieścić w opisie hashtag #ExtaLife, #InteligentnyDom i odnośnik do strony internetowej https://zamel.com/pl/exta-life/.
Materiały nie mogą zawierać treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub jakiekolwiek prawa bądź dobra osobiste osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc, palenie papierosów, korzystanie z używek lub treści dyskryminujących, nazw innych niż Zleceniodawca przedsiębiorców lub ich marek.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez ZAMEL Sp. z o.o. danych osobowych w celach realizacji niniejszego Programu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) oraz zgody na otrzymywanie informacji promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych o usługach i produktach Zamel Sp. z o.o. na podany adres e-mail i telefon, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
7. Uczestnik akcji promocyjnej „Przedłuż gwarancję systemu Exta Life o 3 lata” oświadcza, że forma wykonywania montażu, instalacji i konfiguracji produktów firmy ZAMEL przebiegła zgodnie ze sztuką inżynierską oraz zgodnie z normami PN-EN, PN-HD oraz PN-SEP.
8. Ostateczny termin nadsyłania formularza zgłoszenia instalacji w ramach programu „Przedłuż gwarancję systemu Exta Life o 3 lata” jest określony na 10 dni od daty zakończenia instalacji urządzeń firmy ZAMEL zakupionych w czasie trwania akcji promocyjnej „Przedłuż gwarancję systemu Exta Life o 3 lata”.
9. Prawo skorzystania z akcji promocyjnej „Przedłuż gwarancję systemu Exta Life o 3 lata” będzie uzależnione od przedstawienia firmie ZAMEL Sp. z o.o.:
a) dowodu zakupu sprzętu objętego Programem,
b) certyfikatu ze szkolenia instalatora,
c) spełnienia pozostałych wymogów zawartych regulaminie programu i w karcie gwarancyjnej,
10. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Zielonej 27,
b) kontakt w sprawie przetwarzanych danych osobowych - odo@zamel.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego,
g) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, konkursu itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej,
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach).
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zgłoszenia instalacji w ramach akcji promocyjnej zorganizowanej przez firmę ZAMEL Sp. z o.o. - „Przedłuż gwarancję systemu Exta Life o 3 lata”.
11. Czas trwania promocji od 29.08.2022 do 30.06.2023.