Retransmiter REP-21 nie bierze udziału w aktualizacji urządzeń EXTA LIFE

Retransmiter nie wspiera procesu aktualizacji odbiorników. Należy wówczas w celu aktualizacji odbiornika zmniejszyć odległość pomiędzy tym odbiornikiem a kontrolerem tak, aby aktualizacja była możliwa bez udziału retransmitera.