Dostępne na stronie oprogramowanie kontrolera ‘EFC-01 v1.6.6’ to ostatnia wersja, którą należy zainstalować w tradycyjny sposób z użyciem dysku przenośnego USB. Instrukcja w jaki sposób tego dokonać dostępna jest na stronie: Instrukcja aktualizacji urządzeń z użyciem nośnika USB.

Aktualizacja do wersji EFC-01 v1.6.6 trwa nieco dłużej niż do tej pory (zajmuje około 10-15s). W tym czasie diody na panelu przednim kontrolera powinny rozświetlać się na pomarańczowo. Jeżeli tak się nie dzieje prosimy spróbować przeprowadzić aktualizację za pomocą innego dysku USB.

Po zainstalowaniu wersji ‘EFC-01 v1.6.6’ wszystkie nowe aktualizacje dotyczące kontrolera oraz poszczególnych urządzeń exta life (tych, które mogą być aktualizowane) będą pobierane z serwera. Wymaga to podłączenia kontrolera do sieci internet.

Jeżeli kontroler nie jest na stałe podłączony do internetu to wystarczy go podpiąć do sieci tylko na czas pobrania aktualizacji. Pliki po pobraniu z serwera są zapisywane na karcie microSD w kontrolerze.

Aktualizacje są sprawdzane w następujących sytuacjach:

1. Po włączeniu napięcia zasilającego do kontrolera EFC-01
2. Po naciśnięciu przycisku ‘Wyszukaj’ w ekranie Ustawienia -> Aktualizacje
3. Automatycznie co 24h bez reakcji użytkownika systemu

Procentowy status pobierania aktualizacji (w postaci paska postępu) jest pokazywany w ekranie Ustawienia -> Aktualizacje. W czasie pobierania plików można normalnie korzystać z możliwości systemu.

Po pobraniu nowych plików aplikacja zasygnalizuje konieczność zaktualizowania kontrolera. Można tego dokonać z poziomu okna wyświetlanego po zalogowaniu do aplikacji lub z poziomu ekranu Ustawienia -> Aktualizacje.

Po wykonaniu aktualizacji kontrolera jeżeli dostępne są nowe wersje oprogramowania dla urządzeń to aplikacja zasygnalizuje konieczność ich zaktualizowania. Urządzenia dla których dostępne są nowe wersje oprogramowania wyświetlone są w ekranie Ustawienia -> Aktualizacje. Aktualizacji urządzeń dokonuje się z poziomu menu kontekstowego urządzeń po wybraniu opcji ‘Informacje o wersji’. Aktualizacja jest możliwa jeżeli przycisk ‘Aktualizuj’ jest podświetlony na czerwono.

Aktualizacji oprogramowania w kontrolerze oraz w poszczególnych urządzeniach mogą dokonać tylko użytkownicy z uprawnieniami Root lub Administrator.

Jeżeli obsługujesz system jako standardowy User konieczne jest przelogowanie na użytkownika Root lub Administrator.

Automatyczne aktualizacje są wspierane przez aplikację Android od wersji v2.51 oraz iOS od wersji 2.5.