System EXTA LIFE można konfigurować w sposób zdalny

Każdy użytkownik EXTA LIFE, który jest zalogowany na koncie administratora może w prosty sposób wykonać aktualizację oraz konfigurację systemu.

Konfiguracja dla użytkowników z uprawnieniami administratora jest wspólna. Oznacza to, że każdy Administrator widzi wszystkie urządzenia (odbiorniki, nadajniki, czujniki) oraz sceny, funkcje czasowe i logiczne skojarzone z danym kontrolerem i zyskuje możliwość konfiguracji tych urządzeń.