Przedstawiamy poniżej sposób wykonywania kopii zapasowej urządzeń systemu Exta Life.

DO DZIAŁANIA POWYŻSZYCH FUNKCJI WYMAGANA JEST AKTUALIZACJA APLIKACJI ANDROID DO WERSJI min. v2.3 oraz kontrolera EFC-01 i urządzeń.


TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ
W celu utworzenia kopii zapasowej swojego systemu należy zalogować się do kontrolera EFC-01 poprzez aplikację Exta Life. W następnym kroku należy przejść do ekranu ‘Ustawienia’ i wybrać opcję ‘Stwórz backup’.

Każdorazowo po wybraniu tej opcji tworzony jest nowy plik „*.bak” gdzie * to aktualna data oraz godzina utworzenia.

Utworzone pliki przechowywane są w folderze
/storage/emulated/0/Android/data/pl.ready4s.extafreenew/files/backups

Utworzony plik/pliki z kopią zapasową zaleca się przekopiować/przesłać w bezpieczne miejsce w celu ich archiwizacji na potrzeby odtworzenia kopii zapasowej.

Ze względu na właściwości systemu Android po podłączeniu urządzenia mobilnego do komputera PC pliki kopii zapasowej widoczne będą we wskazanym folderze dopiero po ponownym uruchomieniu urządzenia ( w dużej mierze zależy to od wersji systemu Android ).

UWAGA:

- Kopię zapasową można tworzyć tylko z poziomu użytkownika ‘root’. Inni użytkownicy nie posiadają uprawnień do wykonania tej operacji.

- Odinstalowanie aplikacji powoduje wykasowanie plików i folderów aplikacji tym samym kasowane są wszystkie pliki powiązane z kopią zapasową!! Dlatego trzeba pamiętać o ich przekopiowaniu w bezpieczne miejsce. Dobrą praktyką jest także tworzenie kopii zapasowej po każdej aktualizacji aplikacji.


ODTWARZANIE KOPII ZAPASOWEJ
W celu przywrócenia kopii zapasowej swojego systemu należy zalogować się do kontrolera EFC-01 poprzez aplikację Exta Life. W następnym kroku należy przejść do ekranu ‘Ustawienia’ i wybrać opcję ‘Przywróć backup’.

W następnym kroku należy z listy wybrać plik *.bak, który aktualnie chcemy odtworzyć ( lista wyświetla się tylko wówczas gdy w lokalizacji /storage/emulated/0/Android/data/pl.ready4s.extafreenew/files/backups znajduje się więcej niż jeden plik .*bak ).
Po wybraniu odpowiedniego pliku rozpoczyna się proces odtwarzania kopii zapasowej. Następuje automatyczne wylogowanie z aplikacji i resetowany jest kontroler EFC-01. Po zresetowaniu kontrolera i ponownym jego uruchomieniu możliwe jest ponowne zalogowanie do aplikacji.

UWAGA:

- plik ‘.*bak’ z którego ma być odtworzona kopia zapasowa musi znajdować się w lokalizacji /storage/emulated/0/Android/data/pl.ready4s.extafreenew/files/backups

- jeżeli z jakiegoś powodu właściwe dane nie zostaną wczytane należy ponownie odtworzyć kopię zapasową ( ponowić cały proces )

- kopię zapasową można odtwarzać tylko z poziomu użytkownika ‘root’. Inni użytkownicy nie posiadają uprawnień do wykonania tej operacji.