Aplikacja Android od wersji v2.4 w połączeniu z softem kontrolera od wersji v1.5.2-release(1169) wspiera możliwość zresetowania hasła dla użytkownika ‘root’. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby użytkownik ‘root’ zapomniał swojego hasła.

UWAGA:

- usługa resetowania hasła jest dostępna tylko dla użytkownika ‘root’,
- ze względów bezpieczeństwa usługa resetowania hasła działa tylko przy połączeniu lokalnym i wymaga świadomego udziału użytkownika systemu (konieczność krótkiego naciśnięcia przycisku Reset na kontrolerze)

W momencie wpisania błędnego hasła dla użytkownika ‘root’ i próbie zalogowania dostaniemy w odpowiedzi komunikat „Błędna nazwa użytkownika lub hasło” i jednocześnie pod przyciskiem ZAAWANSOWANE wyświetli się przycisk RESETUJ HASŁO (1).

Po jego naciśnięciu diody LED na panelu przednim kontrolera zaczną pulsować na różowo (2) i zostaniemy poproszeni, aby w czasie krótszym niż 10 s nacisnąć na krótko przycisk RESET w kontrolerze. (3)

Po tej akcji w aplikacji wyświetli się ekran umożliwiający wprowadzenie nowego hasła dla użytkownika ‘root’ (4). Po zapisaniu nowe hasło będzie pamiętane w aplikacji i kontrolerze.