Pierwsze podłączenie kontrolera EFC-01

W celu poprawnego podłączenia kontrolera należy:

1. Uruchomić router Wi-Fi (w routerze musi być włączona usługa DHCP).
2. Podłączyć kontroler exta life do wolnego gniazda LAN routera z wykorzystaniem standardowego przewodu UTP/FTP (przewód znajduje się w komplecie z kontrolerem).
3. Do kontrolera podłączyć zasilanie „5 VDC” za pośrednictwem wtyku micro USB B (należy stosować przewód USB oraz zasilacz dołączony do kontrolera). Stosowanie przewodu zasilającego lub zasilacza słabej jakości może  prowadzić do niepoprawnej pracy kontrolera.
4. Po włączeniu napięcia zasilającego diody LED na panelu przednim zaświecają się na zielono. Po około 5s sekundach zaczynają pulsować co sygnalizuje, że kontroler oczekuje na przypisanie mu adresu IP przez router. Po otrzymaniu adresu IP diody migają 3-krotnie po czym są wygaszane. Od tego momentu kontroler jest gotowy do pracy. Uruchomienie kontrolera wraz z pobraniem adresu IP nie powinno zająć więcej niż około 15 s.
5. Po uruchomieniu kontrolera należy na urządzeniu mobilnym zainstalować aplikację mobilną exta life i podjąć próbę zalogowania się do aplikacji poprzez domyślne dane logowania:

login: root
hasło: root

6. Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić domyślne hasło.