Na naszym kanale YouTube exta life - ZAMEL udostępniliśmy film instruktażowy przedstawiający sposób przywrócenia kopii zapasowej systemu Exta Life.

W celu przywrócenia kopii zapasowej swojego systemu należy zalogować się do kontrolera EFC-01 poprzez aplikację Exta Life.

W następnym kroku należy przejść do ekranu ‘Ustawienia’ i wybrać opcję ‘Przywróć backup’.
W następnym kroku należy z listy wybrać plik *.bak, który aktualnie chcemy odtworzyć ( lista wyświetla się tylko wówczas gdy w lokalizacji /storage/emulated/0/Android/data/pl.ready4s.extafreenew/files/backups znajduje się więcej niż jeden plik .*bak ).

Po wybraniu odpowiedniego pliku rozpoczyna się proces odtwarzania kopii zapasowej. Następuje automatyczne wylogowanie z aplikacji i resetowany jest kontroler EFC-01. Po zresetowaniu kontrolera i ponownym jego uruchomieniu możliwe jest ponowne zalogowanie do aplikacji.

UWAGA:
- plik ‘.*bak’ z którego ma być odtworzona kopia zapasowa musi znajdować się w lokalizacji /storage/emulated/0/Android/data/pl.ready4s.extafreenew/files/backups
- jeżeli z jakiegoś powodu właściwe dane nie zostaną wczytane należy ponownie odtworzyć kopię zapasową ( ponowić cały proces )
-kopię zapasową można odtwarzać tylko z poziomu użytkownika ‘root’. Inni użytkownicy nie posiadają uprawnień do wykonania tej operacji.

Obecnie funkcja tworzenia i odtwarzania kopii zapasowej dostępna jest tylko na urządzenia mobilne z systemem Android ( funkcja ta na urządzenia z systemem iOS będzie dostępna wkrótce ).

Zapraszamy do jego obejrzenia.