Na naszym kanale YouTube exta life - ZAMEL udostępniliśmy film instruktażowy przedstawiający sposób utworzenia kopii zapasowej systemu Exta Life.

W celu utworzenia kopii zapasowej swojego systemu należy zalogować się do kontrolera EFC-01 poprzez aplikację
Exta Life. W następnym kroku należy przejść do ekranu ‘Ustawienia’ i wybrać opcję ‘Stwórz backup’.

Każdorazowo po wybraniu tej opcji tworzony jest nowy plik „*.bak” gdzie * to aktualna data oraz godzina utworzenia.

Utworzone pliki przechowywane są w folderze
/storage/emulated/0/Android/data/pl.ready4s.extafreenew/files/backups

Utworzony plik/pliki z kopią zapasową zaleca się przekopiować/przesłać w bezpieczne miejsce w celu ich archiwizacji
na potrzeby odtworzenia kopii zapasowej.

Ze względu na właściwości systemu Android po podłączeniu urządzenia mobilnego do komputera PC pliki kopii
zapasowej widoczne będą we wskazanym folderze dopiero po ponownym uruchomieniu urządzenia ( w dużej mierze
zależy to od wersji systemu Android ).

UWAGA:
- Kopię zapasową można tworzyć tylko z poziomu użytkownika ‘root’. Inni użytkownicy nie posiadają uprawnień do
wykonania tej operacji.
- Odinstalowanie aplikacji powoduje wykasowanie plików i folderów aplikacji tym samym kasowane są wszystkie pliki
powiązane z kopią zapasową!! Dlatego trzeba pamiętać o ich przekopiowaniu w bezpieczne miejsce. Dobrą praktyką
jest także tworzenie kopii zapasowej po każdej aktualizacji aplikacji.

Do działania wymagana jest aplikacja Android od wersji v2.3 oraz oprogramowanie kontrolera w wersji od 1.5.0-release(1149).

Zapraszamy do jego obejrzenia.