Aktualnie system EXTA LIFE (poprzez kontroler EFC-01) obsługuje następujące urządzenia systemu EXTA FREE:

ROP-01
ROP-02
ROP-05
ROP-06
ROP-07
RWG-01
ROB-01
SRP-02
RDP-01
RDP-02

Urządzenia są przedstawione w aplikacji EXTA LIFE jako ikony i pozwolą na ich sterowanie. Łączność jest jednokierunkowa, a zatem nie jest widoczne czy dany element jest załączony czy też wyłączony. Urządzenia systemu EXTA FREE mogą brać udział w sterowaniu poprzez sceny, funkcje czasowe oraz logiczne.

Czujniki systemu EXTA FREE nie są wspierane.