Wymagana zgoda, aby poprawnie wyszukiwać kontroler EFC-01 i łączyć się z nim w sieci lokalnej

Informujemy, że począwszy od systemu iOS 14 firma Apple zaimplementowała mechanizm, który pozwala użytkownikom aplikacji decydować czy dana aplikacja może wyszukiwać i łączyć się z urządzeniami w sieci lokalnej. W przypadku aplikacji exta life zatwierdzenie powyższej zgody jest wymagane, aby poprawnie z niej korzystać i łączyć się z jednostką EFC-01. Jest to bezpośrednio związane z mechanizmem automatycznego wyszukiwania kontrolera EFC-01 w sieci lokalnej przez aplikację Exta Life. Zgodę można zatwierdzić po pierwszym uruchomieniu aplikacji klikając ‘OK’ w ekranie informującym o wyrażeniu zgody na wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniami w sieci lokalnej.

Zgodę można także zatwierdzić w „Ustawieniach prywatności’ dla aplikacji Exta Life