Zmiana hasła dla użytkownika ‘root’

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo systemu oraz ochronę użytkowników i ich instalacji przed nieautoryzowanym dostępem wprowadziliśmy w aplikacji konieczność zmiany domyślnego hasła dla użytkownika ‘root’. Dotyczy to także innych użytkowników, których hasła zawierają słowo kluczowe ‘root’.

Jeżeli aplikacja po uruchomieniu wykryje, że hasło przypisane do użytkownika to ‘root’ lub jest to inny ciąg znaków zawierający słowo kluczowe root ( np. ‘michalroot’ ) to zostanie wyświetlony stosowny komunikat i zostaniemy poproszeni o zmianę hasła. Bez zmiany hasła próba zalogowania do aplikacji zakończy się
niepowodzeniem i pozostaniemy w ekranie logowania. Jeżeli dokonamy zmiany hasła a w aplikacji zaznaczona jest opcja ‘Zapamiętaj hasło’ to po ponownym
uruchomieniu aplikacji stare hasło jest automatycznie nadpisywane nowym.

Obecnie aplikacja waliduje także długość hasła, które musi zawierać minimum 5 znaków.

Podczas tworzenia nowych użytkowników aplikacja nie pozwala na wprowadzanie haseł zawierających słowo kluczowe ‘root’.