EXTA

Автоматизация
зданий

ПРОДУКТЫ EXTA - АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

*РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ TYP: CAH-01

Символ

CAH-01

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА:

  • Zabezpieczenie przed zanikiem fazy
  • opóźnienie wyłączenia oraz histereza napięciowa eliminująca częste przełączenia,
  • osobne wyprowadzenie dla zacisków wyjściowych przekaźnika,
  • zabezpieczenie przed asymetrią napięcia,
  • odporność na krótkotrwałe spadki napięcia,
  • obudowa hermetyczna IP65.
  • optymalny próg napięcia zadziałania (asymetrii) 185 V
  • wyjście przekaźnikowe ‑ styk zwierny o maksymalnej obciążalności 10 A
Ширина 56 mm
Bысота 69 mm
Głębokość 27 mm
Znamionowe napięcie zasilania 3 x 230 V
Temperatura pracy -20/60 °C
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Parametry styków przekaźnika 1NO - 10 A / 250 V AC1 2500 VA
Stopień ochrony obudowy IP65
Histereza 10,0 V
Próg napięcia asymetrii 185 V
Opóźnienie załączenia 5 ÷ 10 s
Opóźnienie wyłączenia 1 ÷ 5 s
Długość opakowania 4 cm