EXTA

Автоматизация
зданий

ПРОДУКТЫ EXTA - АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

КОНТРОЛЛЕР РОЛЬСТАВНЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 12-24 В AC / DC TYP: SRM-12

Описание продукта

Sterownik rolet modułowy SRM-12 przeznaczony jest do sterowania roletami okiennymi lub innymi urządzeniami napędzanymi silnikami prądu stałego zasilanymi napięciem 12V lub 24 V. Sterowanie może być prowadzone lokalnie lub centralnie za pomocą przycisków żaluzjowych odbijających. W przypadku sterowania lokalnego można stosować przyciski podwójne i pojedyncze. W przypadku sterowania centralnego można stosować tylko przyciski podwójne. Pod kątem funkcjonalności sterownik umożliwia zaprogramowanie dwóch niezależnych ustawień komfortowych (dolnego i górnego) oraz maksymalnego czasu ruchu rolety. SRM-12 może pracować jako sterownik niezależny lub być łączony w sekcje. Specjalna funkcjonalność wejść sterowania centralnego umożliwia zablokowanie rolety w pozycji zamkniętej lub otwartej. Umożliwia to współpracę z systemami alarmowymi oraz dodatkowymi urządzeniami takimi jak stacja pogodowa, czujnik natężenia oświetlenia, czujnik deszczu, zegary sterujące. Sygnałami wyzwalającymi są impulsy z linii „+”.
Символ

SRM-12

Способ монтажа Inne
Номинальный ток 3 A
Zakres częstotliwości 50/60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania 12-24 V
Temperatura pracy -20/45 °C
Stopień ochrony obudowy IP20
Szerokość 90 mm
Wysokość 35 mm
Głębokość 66 mm
Waga 0,1 g
Zaciski sterowania lokalnego (góra), (dół)
Zaciski zasilania silnika rolety (góra), (dół)
Zaciski sterowania centralnego CENTRAL (góra), (dół)