Aktualizacja aplikacji EXTA LIFE

W dniu 08.02.2021 udostępniliśmy Państwu aktualizację aplikacji EXTA LIFE na platformie Android (iOS pojawi się w najbliższym czasie). 

Co nowego w tej wersji:
- zmieniono skalowanie wielkości tekstów w urządzeniach,
- dodano zabezpieczenia w konfiguracji (ROP-22, ROM-22, ROM-24),
- dodano tłumaczenia ukraińskie,
- wprowadzono możliwość dopisywania pilotów z ekranu przypisane nadajniki,
- poprawiono działanie suwaka w scenach dla SLR-21 (nastawa wartości 1),
- zmieniono szerokość belek w oknie konfiguracji,
- wprowadzono inne drobne poprawki dotyczące stabilności aplikacji.

Zapraszamy do jej pobrania: Google Play i jednocześnie zachęcamy do jej oceny.