W dniu 17.02.2021 udostępniliśmy Państwu aktualizację aplikacji EXTA LIFE na platformie Android (iOS pojawi się w najbliższym czasie) w wersji 2.6.54.

Co nowego w tej wersji:
- dodano możliwość przypisania czujników do REP-21 z poziomu ekranu "przypisane nadajniki",
- zmieniono sposób prezentacji urządzeń które nie odpowiadają,
- wprowadzono zmiany w oknie konfiguracyjnym czujnika RCT-21,
- zwiększono czytelność danych pomiarowych dla czujników,
- wprowadzono obsługę błędu dotyczącego maksymalnej liczby połączeń,
- naprawiono błąd dwukrotnego wczytywania listy przypisanych nadajników,
- dodano nowe tłumaczenia,
- poprawiono inne drobne błędy.