Aktualizacja kontrolera EFC-01

W dniu 15.12.2020 udostępniliśmy Państwu aktualizację kontrolera EFC-01 systemu EXTA LIFE.

Aktualizacja jest dostępna do pobrania przez aplikację Exta Life. Po zalogowaniu się do kontrolera należy przejść do zakładki i nacisnać przycisk AKTUALIZUJ:

USTAWIENIA -> AKTUALIZACJE

Co nowego w wersji 1.6.10?
- poprawka rozwiązuje problem dostępu do serwera aktualizacji oraz odświeżania domeny ddns
przy statycznym adresie IP wpisanym do kontrolera. Obecnie adres dns zaszyty jest w kontrolerze - jest to dns Google 8.8.8.8
- dodano zabezpieczenia przed błednym ściąganiem plików aktualizacyjnych z serwera
( po ściągnięciu pliku, po ponownym uruchomieniu kontrolera lub jego resecie ). Poprawka zabezpiecza
przed błędnym lub niepełnym ściągnięciem plików z serwera
- poprawiono obsługę znaczników informujących o potrzebie aktualizacji urządzeń exta life
- wyeliminowano resetowanie kontrolera podczas naciskania przycisku TEST w procesie wyszukiwania
- dodano poprawki do scen (błędne działanie po usunięciu urządzenia wchodzącego w skład sceny)
- dodano poprawki do f.logicznych związane z usuwaniem czujników tworzących warunek lub scen
wchodzących do wyniku funkcji.
- dodano zabezpieczenie dla ramek synchronizujących od czujników, aby nie wywoływały logiki
- dodano zabezpieczenie uniemożliwiające rozpoczęcie aktualizacji EFC-01 jeżeli trwa zapis na kartę
(kolejne zabezpieczenie pod kątem znikających urządzeń)
- poprawiono dzialanie licznika impulsów w trybie czujnika zalania ( dotyczy RCZ-21)
- wprowadzono poprawki pod kątem stabilności systemu
- wprowadzono poprawki do działania f.logicznych z głowicami RGT-01
- wprowadzono poprawkę związaną z czasem ostatniej synchronizacji po sparowaniu głowicy RGT-01
- poprawiono proces odparowania głowicy RGT-01 opartych na procesorze serii 73
- dodano odpytywanie czujników RCT-21 w zakładce Czujniki
- poprawiono funkcję czasową przeliczającej czas EPOCH względem offsetu i strefy czasowej
- dodano drobne poprawki do funkcji logicznych

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii korzystając z formularza dostępnego w aplikacji Exta Life:

USTAWIENIA -> O SYSTEMIE -> WYŚLIJ PYTANIE/OPINIĘ

Udostępniamy również oprogramowanie do wgrania przez nośnik USB. Aktualizacja jest do pobrania na stronie kontrolera EFC-01: Kontroler EFC-01