Aktualizacja kontrolera EFC-01

W dniu 15.10.2020 udostępniliśmy Państwu aktualizację kontrolera EFC-01 systemu EXTA LIFE.

Aktualizacja jest dostępna do pobrania przez aplikację Exta Life. Po zalogowaniu się do kontrolera należy przejść do zakładki i nacisnać przycisk AKTUALIZUJ:

USTAWIENIA -> AKTUALIZACJE

Co nowego w wersji 1.6.8?
- poprawka do działania funkcji logicznych z czujnikiem RCZ-21
- poprawka do wywoływania logiki przez czujniki - ignorowanie zmiany stanu zasilania.

Co nowego w wersji 1.6.9-beta?
- dodano dodatkowe ustawienia dla DNS (preferowany/alternatywny) w przypadku wyłączonego DHCP (statyczne ustawienia sieci). Poprawka rozwiązuje problem dostępu do serwera aktualizacji oraz odświeżania domeny DDNS przy statycznym adresie IP wpisanym do kontrolera,
- dodano zabezpieczenia przed błędnym ściąganiem plików aktualizacyjnych z serwera (po ściągnięciu pliku, po ponownym uruchomieniu kontrolera lub jego resecie). Poprawka zabezpiecza przed błędnym lub niepełnym ściągnięciem plików z serwera,
- wyeliminowano resetowanie kontrolera podczas naciskania przycisku TEST w procesie wyszukiwania,
- dodano poprawki do scen (błędne działanie po usunięciu urządzenia wchodzącego w skład sceny),
- dodano poprawki do f. logicznych związane z usuwaniem czujników tworzących warunek lub scen wchodzących do wyniku funkcji,
- dodano zabezpieczenie dla ramek synchronizujących od czujników, aby nie wywoływały logiki,
- dodano zabezpieczenie uniemożliwiające rozpoczęcie aktualizacji EFC-01 jeżeli trwa zapis na kartę (kolejne zabezpieczenie pod kątem znikających urządzeń),
- poprawiono działanie licznika impulsów w trybie czujnika zalania (dotyczy RCZ-21).

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii korzystając z formularza dostępnego w aplikacji Exta Life:

USTAWIENIA -> O SYSTEMIE -> WYŚLIJ PYTANIE/OPINIĘ

Udostępniamy również oprogramowanie do wgrania przez nośnik USB. Aktualizacja jest do pobrania na stronie kontrolera EFC-01: Kontroler EFC-01