EXTA

Автоматизация
зданий

ПРОДУКТЫ EXTA - АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФАЗ TYP: APM-10

Описание продукта

Uniwersalny automatyczny przełącznik faz służy do zasilania jednofazowej instalacji przemysłowej i domowej 230 V/50 Hz z trójfazowej 4-przewodowej sieci 3х400+N w celu zapewnienia bezzakłóceniowego zasilania jednofazowej instalacji elektrycznej i jej ochrony przed niedopuszczalnymi wahaniami napięcia w sieci.
Символ

APM-10

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА:

  • Możliwość nastawy napięcia Umin w zakresie 170 - 220 V
  • Ponowne załączenie fazy priorytetowej wyłączone lub po czasie 5 - 200 s
  • sygnalizacja awarii,
  • Możliwość nastawy napięcia Umax w zakresie: 240 - 290 V
  • Diody kontrolne dla każdej z faz
  • Możliwość nastawy czasu ponownego załączenia w zakresie 1 - 600 s (Ton)
  • obciążalność wyjścia – maksymalnie 16 A dla obciążeń AC1
Силовые клеммы L1, L2, L3, N
Znamionowe napięcie zasilania 3 x 230 V
Stopień ochrony obudowy IP20
Zakres nastaw progu napięcia Umin 170 ÷ 220 V
Zakres nastaw progu napięcia Umax 240 ÷ 290 V
Ponowne załączenie fazy priorytetowej na wyjście w zakresie, T tak, 5 ÷ 200 s