PRESS ROOM

artykuły

Bramka Wi-Fi Entra VP-IPBC8XW - Aktualizacja oprogramowania

Bramka Wi-Fi Entra VP-IPBC8XW - Aktualizacja oprogramowania

INTEGRACJA MONITORÓW SERII 800 Z BRAMKĄ IP WIFI VP-IPBC8XW

Wszystkie monitory z oprogramowaniem w wersji równej lub wyższej od podanej w tabeli poniżej NIE wymagają aktualizacji oprogramowania.

tabelka entra

UWAGA!

Wszystkie monitory serii VP-816 w wersji białej oraz czarnej z numerami seryjnymi S/N:12337529VMxxx oraz S/N:12336638VMxxx, (gdzie xxx to kolejny numer urządzenia w partii) współpracują z bramką i wymagają aktualizacji oprogramowania (o ile wersja jest niższa od podanej w tabeli zamieszczonej powyżej). Monitory serii VP-816 z numerami seryjnymi innymi od  podanych powyżej nie mają możliwości współpracy z bramką IP WIFI (nawet po aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji).

Wszystkie pozostałe monitory (poza VP-816) z oprogramowaniem z w wersji niższej od podanej w tabeli również wymagają aktualizacji oprogramowania.

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

Aktualizacja oprogramowania w monitorach z wbudowanym slotem kart microSD

Aktualizację oprogramowania w monitorach wyposażonych w slot kart microSD (VP-808,VP-809,  VP-810HD, VP-816, VP-829) można wykonać we własnym zakresie. Aktualizacja odbywa się poprzez wgranie na kartę microSD pliku z oprogramowaniem. Oprogramowanie jest do pobrania z karty produktu na stronie www.zamel.com, zakładka DOKUMENTACJA, punkt INNE. Oprogramowanie zostało skompresowane do pliku zip.

Po pobraniu skompresowanego pliku należy:

 • rozpakować plik po czym umieścić go na karcie microSD.
 • odłączyć wideo monitor od zasilania,
 • włożyć kartę microSD z aktualnym oprogramowaniem do slotu microSD,
 • włączyć ponownie zasilanie urządzenia,
 • zaczekać aż aktualizacja dobiegnie końca,
 • po zakończeniu aktualizacji na wyświetlaczu urządzenia zostanie wyświetlona informacja o koniecznym wyłączeniu go, usunięciu karty z oprogramowaniem oraz ponownym włączeniu zasilania,
 • w ustawieniach urządzenia pojawi się numer zaktualizowanej wersji oprogramowania.

UWAGA!

 • Nie usunięcie karty microSD z oprogramowaniem będzie skutkowało aktualizacją oprogramowania przy każdym ponownym uruchomieniu monitora aż do jej usunięcia.
 • Przerwa w zasilaniu wideo monitora w trakcie aktualizacji skutkuje trwałym uszkodzeniem urządzenia. (Użytkownik dokonuje aktualizacji na własną odpowiedzialność!)
 • Operację aktualizacji oprogramowania można także zlecić serwisowi firmy ZAMEL. W tym celu należy zdemontować monitor we własnym zakresie i odesłać go na serwis (sam monitor) z informacją o koniecznej aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji w celu integracji z bramką IP WIFI. Aktualizacja odbędzie się bezpłatnie.

Aktualizacja oprogramowania w monitorach bez wbudowanego slotu kart microSD

 • Aktualizację oprogramowania w monitorach bez slotu kart microSD (VP-807, VP-816, VP-819) odbywa się poprzez podłączenie specjalnego interfejsu z oprogramowaniem i musi zostać wykonana w autoryzowanym serwisie firmy Zamel. W tym celu należy zdemontować monitor we własnym zakresie i odesłać go na serwis (sam monitor) z informacją o koniecznej aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji w celu integracji z bramką IP WIFI. Aktualizacja odbędzie się bezpłatnie.
Data dodania: 2019-02-27 Autor: Nazwa autora