Infolinia
;
;
;

Projekt "System automatyki budynkowej bazujący na magistrali przewodowej zintegrowany z systemami bezprzewodowymi" - UMOWA O DOFINANSOWANIE.

9 czerwca 2020 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "System automatyki budynkowej bazujący na magistrali przewodowej zintegrowany z systemami bezprzewodowymi" realizowanego w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie systemu automatyki budynkowej opartego na magistrali przewodowej, zintegrowanego z opracowanymi przez firmę systemem radiowej automatyki budynkowej Exta Life. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie wytworzenie kompletnego rozwiązania dającego klientom możliwość implementacji rozwiązań we wszystkich typach obiektów mieszkalnych.

Całkowita wartość projektu: 2.149.608,57 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 2.140.408,57 PLN

Dofinansowanie: 856 163,38 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat RPO WSL 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Projekt "Opracowanie nowych przekaźników elektromagnetycznych przełączanych w zerze" - UMOWA O DOFINANSOWANIE

19 sierpnia 2019 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie nowych przekaźników elektromagnetycznych przełączanych w zerze" realizowanego w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, których rezultatem będzie nowa seria produktów z grupy automatyki budynkowej. Nowe urządzenia to przekaźniki bistabilne, czasowe i uniwersalne zawierające innowacyjny układ sterujący ich pracą. Przekaźniki będą przełączyły się przy zerowej lub prawie zerowej wartości napięcia zasilającego odbiornik, dzięki czemu zredukowane zostaną szkodliwe zjawiska (łuki elektryczne, piki prądowe) powstałe podczas zwarcia lub rozwarcia zestyków. Zmniejszeniu ulegnie także emisja szkodliwych zaburzeń elektromagnetycznych powstałych w momencie przełączania. Całość spowoduje, że stosunkowo niedrogie przekaźniki będą współpracowały bezawaryjnie z obciążeniami dynamicznie zmiennymi o różnej charakterystyce (R, RL, RC, RLC).

Całkowita wartość projektu: 1.019.736,38 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1.010.812,38 PLN

Dofinansowanie: 404.324,92 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat RPO WSL 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Projekt "Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów" - ROZPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW PROJEKTU

Firma ZAMEL Sp. z o.o. dokonała rozpowszechnienia wyników realizacji projektu pt. "Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów" poprzez udział w 2 konferencjach naukowych, tj.:

• XVIII Krajowa Konferencja Elektroników KKE 2019 w Darłowie w dniach 02-06.06.2019 r., tytuł artykułu: „Synchroniczna, niskomocowa bezprzewodowa sieć sensorowa do monitorowania przemysłowych procesów produkcyjnych”,

• XXXV Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki we Wrocławiu w dniach 26-28.06.2019 r., tytuł artykułu: „Model zużycia energii dla węzłów sieci 6TiSCH w paśmie sub-GHz”.

Osoby reprezentujące firmę na w/w konferencjach ustnie informowały uczestników konferencji o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat RPO WSL 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Projekt "Wieloprotokołowy, zintegrowany system automatyki budynkowej zawierający innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikowania i interakcji między użytkownikiem i budynkiem" - UMOWA O DOFINANSOWANIE

14 czerwca 2018 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wieloprotokołowy, zintegrowany system automatyki budynkowej zawierający innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikowania i interakcji między użytkownikiem i budynkiem" realizowanego w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, których rezultatem będzie inteligentny system automatyki budynkowej zawierający innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikowania i interakcji między użytkownikiem i budynkiem oparty na protokole EXTA LIFE oraz standardowych protokołach komunikacyjnych wraz z rodziną urządzeń IoT. Poszczególne elementy będą dostosowane do potrzeb klienta, umożliwią zarządzanie środowiskiem, urządzeniami i mediami. Eksperymentalne prace rozwojowe będą obejmowały wykonanie prototypów układów elektronicznych, obudów wraz z systemem mocowań oraz opracowanie oprogramowania dla wszystkich elementów systemu.

Całkowita wartość projektu: 1.780.428,92 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1.743.904,92 PLN

Dofinansowanie: 697.561,94 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat RPO WSL 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Projekt "Opracowanie nowej grupy radiowych sterowników dotykowych do monitorowania i regulacji temperatury w pomieszczeniach" - UMOWA O DOFINANSOWANIE

8 listopada 2017 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie nowej grupy radiowych sterowników dotykowych do monitorowania i regulacji temperatury w pomieszczeniach" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez pracowników Działu B+R firmy ZAMEL Sp. z o.o., których rezultatem jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia grupy produktów związanych z szeroko pojętą regulacją temperatury w pomieszczeniach domowych, komercyjnych lub przemysłowych. Produkty te będą stanowiły nowość w ofercie firmy i będą odpowiedzią na wzrastającą potrzebę rynkową.
Nowa grupa będzie składała się z następujących urządzeń:
- inteligentny regulator temperatury,
- regulator temperatury pokojowy,
- sterownik z pomiarem temperatury.

Cechą wspólną projektowanych urządzeń będzie jednolity, nowoczesny design, przyciski dotykowe, transmisja radiowa w paśmie ISM oraz możliwość utworzenia systemu w połączeniu z innymi elementami automatyki budynkowej. Cele projektu zostaną zrealizowane podczas prac rozwojowych obejmujących opracowanie prototypów elektroniki, mechaniki i oprogramowania produktów, opracowanie i zintegrowanie oprogramowania sterującego do zarządzania temperaturą w pomieszczeniach, testowanie prototypów, podsystemów i systemu, badania konstruktorskie w laboratoriach zewnętrznych.

Wydatki kwalifikowalne: 807.936,74 PLN

Dofinansowanie: 403.968,37 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat PO IR 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.poir.gov.pl.

Załączniki

Projekt "Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów" - UMOWA O DOFINANSOWANIE

25 października 2017 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediówj" realizowanego w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu są eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez Wnioskodawcę i podwykonawcę, których rezultatem będzie opracowanie, wykonanie i przygotowanie do wdrożenia nowej rodziny produktów służących do budowy bezprzewodowej sieci sensorowej dedykowanej dla aplikacji przemysłowych (hale produkcyjne, magazyny i in.) i komercyjnych (galerie handlowe, hipermarkety, budynki użyteczności publicznej itp). Sieć pozwoli na zarządzanie środowiskiem, zasobami i energią w wybranym obiekcie infrastrukturalnym. System będzie odpowiadał na potrzeby rozwijającego się Przemysłu 4.0 (tzw. inteligentne obiekty wyróżniające się elastycznością, wydajnością i ergonomią). Poszczególne elementy będą dostosowywane do potrzeb klienta, umożliwią zarządzanie środowiskiem, maszynami i mediami. Eksperymentalne prace rozwojowe będą obejmowały wykonanie prototypów układów elektronicznych, obudów wraz z systemem mocowań oraz opracowanie oprogramowania dla wszystkich elementów systemu.

Całkowita wartość projektu: 1.696.951,51 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1.563.417,12 PLN

Dofinansowanie: 781.708,56 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat RPO WSL 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o.o. - UMOWA O DOFINANSOWANIE

24 sierpnia 2017 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o.o." realizowanego w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest rozwój Działu B+R firmy Zamel, poprzez realizację inwestycji w zakresie rozbudowy i przygotowania powierzchni przeznaczonej dla działu B+R oraz wyposażenie działu w infrastrukturę niezbędną dla przeprowadzenia programu badawczego. Inwestycja służyć będzie zwiększeniu zaangażowania firmy w innowacyjne, technologiczne obszary badawcze, a co za tym idzie wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwie.
Realizacja projektu pozwoli na realizację autorskiego programu badawczego firmy Zamel Sp z o.o. w 3 obszarach badawczych oraz wdrożenie innowacji produktowych w działalność firmy. Dzięki temu nastąpi wzrost konkurencyjności i innowacyjności Spółki w branży Internet of Things.
Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie 4 innowacyjnych grup produktów, tj.:
1. innowacyjnego systemu niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej do optymalizacji procesów produkcji,
2. rodziny urządzeń zintegrowane z systemem automatyki budynkowej oparte na protokołach IoT,
3. rodziny urządzeń zintegrowane z systemem automatyki budynkowej oparte na protokole EXTA LIFE,
4. systemu pomiarowego energii elektrycznej w gospodarstwie domowym lub firmie.

Całkowita wartość projektu: 2.690.396,22 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 2.187.214,00 PLN

Dofinansowanie: 765.559,90 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat PO IR 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.poir.gov.pl.

Załączniki

Projekt "Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów" - ZAPYTANIA OFERTOWE

Projekt "Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów" - ZAPYTANIA OFERTOWE

-

Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej - UMOWA O DOFINANSOWANIE

30 listopada 2016 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej" realizowanego w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku automatyki budynkowej i inteligentnych budynków.
Przedmiot projektu: wdrożenie do produkcji mobilnych urządzeń zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej, zwiększających jego funkcjonalność o innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikowania i interakcji między użytkownikiem i budynkiem, w oparciu o system komunikacji akustyczno-optycznej.
Efekty projektu: wprowadzenie do oferty firmy nowych oraz ulepszonych produktów, zastosowanie rozwiązań TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), wejście na nowe rynki zbytu, rozwój działalności eksportowej, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprawa BHP w obszarze produkcyjnym.

Całkowita wartość projektu: 1.178.340,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 958.000,00 PLN

Dofinansowanie: 335.300,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Informacje źródłowe na temat RPO WSL 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Załączniki

Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej - ZAPYTANIA OFERTOWE

Firma ZAMEL Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na urządzenia do produkcji elementów z tworzyw sztucznych w związku z przystąpieniem do konkursu o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.2. Innowacje w MŚP.

-

Usługi badawcze i prace rozwojowe - ZAPYTANIE OFERTOWE

Firma ZAMEL Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi badawcze i prace rozwojowe związane z opracowaniem systemu niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych, opartej o standard 6LoWPAN.

Specyfikacja techniczna zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym oraz są dostępne w siedzibie Zamawiającego.