Infolinia
;
;
;

Wdrożenie nowych produktów opracowanych w ramach projektu 1.4 PO IG 2007-2013

Mamy przyjemność poinformować, że firma ZAMEL wdrożyła do swojej oferty 2 nowe produkty opracowane w ramach projektu badawczego zatytułowanego "Opracowanie technologii produkcji ciągłej folii modyfikowanej powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych".

Projekt został zrealizowany w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Zakup urządzeń do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na potrzeby nowoczesnych systemów oświetlania i automatyki budynkowej

Mamy przyjemność poinformować, że firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu zatytułowanego "Zakup urządzeń do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na potrzeby nowoczesnych systemów oświetlania i automatyki budynkowej" realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 274.905,00 PLN

Kwota dofinansowania: 111.750,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Załączniki

Zakup urządzeń do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na potrzeby nowoczesnych systemów oświetlania i automatyki budynkowej - ZAPYTANIA OFERTOWE

Firma ZAMEL Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na urządzenia (narzędzia) do produkcji elementów z tworzyw sztucznych w związku z planowanym udziałem w konkursie realizowanym w ramach Poddziałania 1.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

-

Wdrożenie technologii wypalania nadruków laserem w firmie Zamel

Mamy przyjemność poinformować, że firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu zatytułowanego "Wdrożenie technologii wypalania nadruków laserem w firmie Zamel" realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.omix.pl.

Całkowita wartość projektu: 668.999,20 PLN

Kwota dofinansowania: 274.180,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Załączniki

Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zakup nowoczesnego urządzenia do nawijania cewek

Mamy przyjemność poinformować, że firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała kolejną umowę o dofinansowanie projektu zatytułowanego "Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zakup nowoczesnego urządzenia do nawijania cewek" realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 549.683,20 PLN

Kwota dofinansowania: 225.280,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Załączniki

Opracowanie i realizacja Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Cet Sp. z o. o.

Mamy przyjemność poinformować, że projekt firmy CET Sp. z o. o. pt.: Opracowanie i realizacja Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Cet Sp. z o.o. znalazł się na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Wartość projektu: 552.104,00 PLN

Wartość dofinansowania: 409.600,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Załączniki

Utworzenie platformy do obsługi partnerów firmy ZAMEL - dodatkowe zapytanie ofertowe

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pt.: Utworzenie platformy do obsługi partnerów firmy Zamel Sp. z o.o. w ramach Działania 8.2 Programu Innowacyjne Gospodarka na lata 2007-2013 firma ZAMEL Sp. z o.o. poszukuje instytucji i przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą przy jego realizacji.

-

PASZPORT DO EKSPORTU - zapytanie ofertowe

CET Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty terminowocenowej na dostawę materiałów promocyjnych oraz opakowań i obwolut na maty i przewody grzejne. Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Zakup usługi związany jest z realizacją projektu pt. Opracowanie i realizacja Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Cet Sp. z o.o.,projekt nr POIG.06.01.00-24-037/13.

-

Utworzenie platformy do obsługi partnerów firmy ZAMEL

Mamy przyjemność poinformować, że firma ZAMEL Sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu zatytułowanego "Utworzenie platformy do obsługi partnerów firmy Zamel Sp. z o.o." realizowanego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Wartość projektu: 985.581,00 PLN

Wartość dofinansowania: 485.456,10 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013..

Wdrożenie autorskiej technologii wytwarzania systemów oświetlenia przez firmę CET

Mamy przyjemność poinformować, że firma CET Sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu zatytułowanego "Wdrożenie nowej, autorskiej technologii wytwarzania systemów oświetlenia w firmie CET" w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Wartość projektu: 1.225.850,00 PLN

Wartość premii technologicznej: 612.925,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Załączniki

Wdrożenie technologii wytwarzania nowego typu przewodów przez firmę CET

Mamy przyjemność poinformować, że firma CET Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu zatytułowanego "Wdrożenie technologii wytwarzania nowego typu przewodów FTP kategorii 6 w firmie CET" w ramach Poddziałania 1.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowej technologii wytwarzania przewodów FTP kategorii 6. Inwestycja polega na zakupie i uruchomieniu innowacyjnej skręcarki wraz z urządzeniami dodatkowymi oraz oprogramowaniem do kontroli jakości gotowych produktów. Całość inwestycji umożliwi firmie poszerzenie oferty o kable słaboprądowe kategorii FTP 6 stosowane w wydajnych sieciach strukturalnych ICS, gdzie wymaga się niezakłóconego przepływu dużej ilości danych.

Koszt całkowity projektu: 584.250,00 PLN

Kwota dofinansowania: 237.500,0 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Załączniki

KREDYT TECHNOLOGICZNY - zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie nowej, autorskiej technologii wytwarzania systemów oświetlenia w firmie CET" w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 firma CET Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę stanowiska do automatycznego dozowania substancji transparentnej. Termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2012 r. o godz. 15:00.

-

PLAN ROZWOJU EKSPORTU DLA FIRMY CET Sp. z o. o. - zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. Z 2012 r., poz. 438). Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2012 r.

-
Załączniki

Udział w targach Anga Cable 2011 w Kolonii, Niemcy jako wystawca

W dniach 3-5 maja 2011 firma ZAMEL zaprezentowała swoją ofertę podczas najważniejszych targów dla telewizji kablowej, satelitarnej i techniki szerokopasmowej ANGA Cable Show 2011.

Przedstawiciele firmy prezentowali głównie znajdujące się w ofercie przedsiębiorstwa gniazda i rozgałęźniki SATIX oraz usługi produkcji kontraktowej z zakresu projektowania i produkcji gotowych wyrobów wraz z obudową.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna nowoczesnego parku maszynowego oraz usług montażu powierzchniowego SMT i przewlekanego THT elementów elektronicznych.

Stoisko ZAMEL odwiedziło wielu przedstawicieli firm specjalizujących się w produkcji i dystrybucji sprzętu elektroinstalacyjnego oraz usługach montażowych, których siedziby zlokalizowane są w Europie, Afryce, Azji, a także Ameryce Północnej. Fakt ten potwierdza duża ilość zebranych wizytówek (54 szt.). Oprócz przedstawicieli firm zainteresowanych podjęciem współpracy z naszą firmą stoisko odwiedziło wiele osób będących odbiorcami indywidualnymi, a zainteresowanych wykorzystaniem nowych rozwiązań z zakresu instalacji elektrycznych w swoich domach i mieszkaniach.

Targi Anga Cable 2011 okazały się rekordowe pod względem liczby wystawców i osób zwiedzających: liczba wystawców wzrosła do 420 (poprzedni rok: 395), natomiast odwiedzających: ponad 16.500.

Załączniki

Misja gospodarcza związana z wyjazdem na międzynarodowe targi Building Technology and Lighting Fairs 2011 oraz Guangzhou International Lighting Exhibition 2011, Guangzhou, Chiny

W dniach 9-12 czerwca 2011 przedstwiciele firmy ZAMEL uczestniczyli w misji gospodarczej, podczas której mieli okazję bezpośredniego spotkania z kluczowymi dostawcami urządzeń lub podzespołów elektronicznych, a nastepnie odwiedzenia międzynarodowych targów Building Technology and Lighting Fairs 2011 oraz Guangzhou International Lighting Exhibition 2011 w Guangzhou w Chinach.

Targi w Guangzhou są dedykowane sektorowi inżynierii elektrycznej. Podczas targów kluczowym obszarem poszukiwanej wiedzy przez nasza firmę były najnowsze trendy w dziedzinach: efektywność energetyczna urządzeń, oświetlenie i systemy automatyki budynkowej. Wizyta na targach miała duże znaczenie ze względu na możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami branży oraz pozyskania nowych komponentów do produkcji wyrobów, a także zdobycia wiedzy o bieżących trendach w zakresie rozwiązań technicznych, wzornictwa i stosowanych w wyrobach technologii. Ponadto przedstawiciele ZAMEL rozdali około dwóch tysięcy folderów promujących produkty firmy.

Wyrażamy nadzieję, że efektem uczestnictwa w misji będzie wzrost eksportu, a w rezultacie dalszy rozwój firmy ZAMEL.

Załączniki

ZAMEL na targach Light & Building 2012

W dniach 15-20.04.2012 firma ZAMEL zaprezentowała swoją ofertę podczas najważniejszych targów oświetlenia i elektrotechniki w Europie. Tegoroczna edycja Light & Building była czwartą z udziałem ZAMEL.

Light & Building to obecnie największe targi oświetlenia i elektrotechniki w Europie, dla których moim zdaniem nie ma żadnej poważnej alternatywy. Sześć dni spotkań z odwiedzającymi targi kontrahentami, a także możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych z potencjalnymi klientami z całego świata ma dla nas ogromne znaczenie i prędzej czy później zawsze przynosi satysfakcjonujące rezultaty. Tak więc targi Light & Building na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych, w których uczestniczymy. Musimy przyznać, że podczas każdej edycji Light & Building jesteśmy pod dużym wrażeniem ogromnego profesjonalizmu organizatorów, szczególnie jeżeli chodzi o logistykę. Również same targi Light&Building z edycji na edycję rozwijają się, co przejawia się nie tylko wzrostem liczby wystawców, a także osób odwiedzających, które przyjeżdżają na targi z coraz odleglejszych krajów - Tomasz Łodziński dyrektor eksportu, ZAMEL.

W ramach targów LIGHT & BUILDING wystawcy z całego świata zaprezentowali nowości z zakresu oświetlenia technicznego, dekoracyjnego i LED, okablowania, instalacji elektrycznych i energooszczędnych, systemów ogrzewania elektrycznego, zasilania, zabezpieczeń przemysłowych i alarmowych, systemów zarządzania obiektami, klimatyzacją i wentylacją, systemów ochrony przed promieniowaniem słonecznym, automatyzacji parkingów, wind, ruchomych schodów i chodników.

Podczas sześciu dni trwania Light & Building targi odwiedziło aż 196 000 zwiedzających, wśród których aż 44% zwiedzających stanowili goście spoza Niemiec. Podczas Light & Building 2012 osoby odwiedzające targi mogły zapoznać się asortymentem oferowanym przez 2 353 firmy z 50 krajów. Kolejna edycja targów odbędzie się już za dwa lata - w dniach 30.03-4.04.2012.

Załączniki

Udział w Targach Poddostawców Przemysłu Elektromaszynowego Elmia Subcontractor 2010 jako wystawca

Kolejne targi Elmia Subcontractor już za nami. Stoisko firmy ZAMEL cieszyło się sporym zainteresowaniem, nawiązaliśmy szereg cennych kontaktów.

Odwiedziło nas bardzo wielu przedstawicieli firm, między innymi ze Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Polski. Z niektórymi udało się nawiązać bardziej wiążące rozmowy. Wszystko wskazuje na to, iż firma Zamel została zauważona jako potencjalny partner biznesowy dla firm skandynawskich z branży elektronicznej.

Z pośród usług, które zostały pokazane na targach niewątpliwie największym zainteresowaniem cieszyły się usługi montażu powierzchniowego SMT i przewlekanego THT elementów elektronicznych, które mieliśmy okazję przedstawić podczas zorganizowanej na naszym stoisku prezentacji multimedialnej. Mimo iż konkurencja w tym rejonie świata jest silna to udało nam się przekonać odwiedzających do jakości świadczonych przez ZAMEL usług.

Mamy nadzieję, że targi Elmia Subcontractor przyniosą firmie wiele nowych kontraktów.

Załączniki

Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami

Mamy przyjemność poinformować, że w 2011 nasza firma otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu zatytułowanego: "Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie zamówień i realizacji dostaw komponentów elektrycznych i elektronicznych przez firmę ZAMEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Rezultatem realizacji niniejszego projektu będzie stworzenie rozwiązania mającego na celu zmianę procesu składania i realizacji zamówień poprzez jego informatyzację i jednocześnie sprzężenie systemu klienta z systemami przedsiębiorstw współpracujących.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.

Opracowanie technologii produkcji ciągłej folii modyfikowanej powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych

Mamy przyjemność poinformować, że w 2011 nasza firma otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu badawczego zatytułowanego "Opracowanie technologii produkcji ciągłej folii modyfikowanej powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych".

Rezultatem realizacji niniejszego projektu będzie stworzenie innowacyjnej w skali świata linii do produkcji ciągłej folii modyfikowanej powierzchniowo oraz zastosowanie tej folii w prototypowym akumulatorze stanowiącym element zestawu fotowoltaicznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

ZAPYTANIA OFERTOWE PROJEKT BADAWCZY

W związku z planowaną realizacją projektu zatytułowanego "Opracowanie technologii produkcji ciągłej folii modyfikowanej powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych" firma ZMIE Zamel Sp.j. poszukuje instytucji, przedsiębiorstw, niezależnych naukowców chętnych do współpracy przy jego realizacji.

-

Podpisanie umowy o dofinansowanie linii SMT

Mamy ogromną przyjemność poinformować naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, że w 2009 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod tytułem "Zwiększenie efektywności, wydajności i bezpieczeństwa produkcji w Firmie Zamel poprzez zakup nowego ciągu maszyn umożliwiającego pracę w technologii bezołowiowej".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: "Zwiększenie efektywności, wydajności i bezpieczeństwa produkcji w Firmie Zamel poprzez zakup nowego ciągu maszyn umożliwiającego pracę w technologii bezołowiowej"

Nazwa Beneficjenta: Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL Sp. j. Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida

Wartość projektu: 1.533.552,76 PLN

Wartość dofinansowania: 549.932,02 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej www.rposilesiaregion.pl.

Projekt zakłada zakup linii maszyn, w skład której wchodzą nowoczesne maszyny i urządzenia, dzięki którym firma ZAMEL wzbogaci swoją ofertę o usługi montażu SMT przeprowadzane zgodnie z normą IPCA610D i z zachowaniem pełnej ochrony przed ładunkami elektrostatycznymi.Dokonaliśmy zakupu nowoczesnej sitodrukarki, Pick'Placera oraz pieca rozpływowego. Udział w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego był dobrze podjętą decyzją. Wszystkich serdecznie zachęcamy do pójścia w nasze ślady. Szczegółowe informacje dotyczące linii znajdują się na nowotworzonej www.omix.pl