CET

Kable
Przewody

PRODUKTY CET - KABLE I PRZEWODY

YKSYżo 7x1,50 YKSYżo 7x1,50 0,6/1kV

Opis produktu

Kabel sygnalizacyjny 0,6/1kV z żyłami białymi numerowanymi o konstrukcji jednodrutowej. Kabel wyposażony jest w żyłę ochronną (żo). Izolacja żył oraz powłoki zewnętrznej wykonana z polwinitu.
Symbol

YKSYżo 7x1,50 0,6/

ZASTOSOWANIE:

Praca w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.