EXTA

Automatyka
budynkowa

AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK FAZ TYP: APM-20

Opis produktu

Automatyczny przełącznik faz APM-20
to urządzenie, którego głównym zadaniem jest zachowanie ciągłości zasilania
odbiornika jednofazowego w momencie
zaniku fazy lub spadku wartości skutecznej napięcia poniżej normy. Główną zaletą urządzenia jest niewielki względny
błąd pomiaru napięcia nie przekraczają-
cy 1% nawet dla przebiegów mocno odkształconych. Uzyskano to dzięki programowej implementacji przetwornika True
RMS. Urządzenie APM-20 zasilane jest
z trzech faz L1,L2,L3 przy czym faza L1
jest fazą priorytetową. Napięciowy próg
przełączenia (180 V AC), czas przełą-
czania (150 ms) oraz histereza napięciowa (10 V AC) są ustawione fabrycznie
bez możliwości zmiany przez użytkownika. Diody LED na panelu przednim poglądowo sygnalizują parametry każdej
fazy. Wewnętrzny układ styków wyjściowych zapewnia zwiększoną odporność
na ich sklejanie oraz zabezpiecza przed
zwarciem międzyfazowym. Maksymalna obciążalność wyjścia nie powinna
przekraczać 16A dla odbiorników w klasie AC1. APM-20 przeznaczony jest do
montażu w rozdzielnicach (TH-35). Obudowa zajmuje szerokość 2 modułów.
Symbol

APM-20

ZASTOSOWANIE:

Zaciski zasilania L1, L2, L3, N
Znamionowe napięcie zasilania 3 x 230 V
Temperatura pracy -20/45 °C
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Stopień ochrony obudowy IP20
Klasa ochronności II
Kategoria przepięciowa II
Zakres zmian napięcia wyjściowego (ADJ) 180 V