EXTA

Automatyka
budynkowa

PRODUKTY EXTA - AUTOMATYKA BUDYNKOWA

CYFROWY CZUJNIK ASYMETRII NAPIĘCIA Z KONTROLĄ STANU STYCZNIKA TYP: CAM-10

Opis produktu

Czujnik asymetrii napięcia CAM-10 służy do zabezpieczenia urządzeń zasilanych z sieci trójfazowej (np. silniki) przed uszkodzeniem w wyniku zaniku napięcia fazowego lub asymetrią napięć fazowych. Urządzenie czuwa także nad poprawnym stanem styków stycznika załączającego. Wartość progowa napięcia zadziałania ustawiana jest za pomocą potencjometru UP w zakresie od około 170 V AC do około 200 V AC. Opóźnienie wyłączenia ustawia się za pomocą potencjometru TP w zakresie 0-9s. Dodatkowo układ posiada stałą histerezę napięciową na poziomie 5 V AC dzięki czemu układ jest odporny na krótkotrwałe wahania napięcia. Urządzenie posiada dodatkowe wyjście do sygnalizacji sytuacji awaryjnej (zanik napięcia fazowego lub asymetria). Układ zabezpiecza przed symetrycznym spadkiem napięcia.
Symbol

CAM-10

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

 • zabezpieczenie przed zanikiem fazy
 • kontrola stanu styków stycznika
 • odporność na krótkotrwałe spadki napięcia
 • kontrolka sygnalizacji napięć na poszczególnych fazach
 • zabezpieczenie przed asymetrią napięcia
 • regulowana wartość napięcia asymetrii (progu zadziałania)
 • wyjście do sterowania stycznikiem
 • kontrolka sygnalizacji włączenia oraz awarii stycznika
 • zabezpieczenie przed symetrycznym spadkiem napięcia
 • regulowana wartość opóźnienia wyłączenia
 • dodatkowe wyjście alarmowe
Zakres pomiarowy napięcia 170-200 V
Kontrola zaniku fazy Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania 0,000 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania 9,000 s
Zaciski zasilania L1, L2, L3, N
Znamionowe napięcie zasilania 230 V
Temperatura pracy -20/60 °C
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Stopień ochrony obudowy IP20
Kontrola napięcia na poszczególnych fazach 3 x dioda LED zielona
Kontrola załączenia stycznika Dioda LED czerwona
Kontrola awarii stycznika Dioda LED czerwona
Zaciski pomiarowe (mierzą poprawność napięcia) L1,L2,L3
Zaciski kontrolne (pomiar napięcia za stycznikiem) L1' , L2' , L3'
Wyjście: zasilanie stycznika Out 2 (oznaczone jako O2) - wyjście napięciowe zasilane z L1
Wyjście: sygnalizacja alarmu sklejenia styków stycznika Out1 (oznaczone jako O1) - wyjście napięciowe zasilane z zacisku L1
Regulacja progu napięcia Up: 170 - 200 V AC (+/- 10 V AC)
Metoda pomiaru napięcia zgodna z TrueRMS (pomiar bierze pod uwagę przebiegi odkształcone)
Regulacja opóźnienia wyłączenia tp 0 - 9 s
Histereza napięciowa około 5 V AC