EXTA

Automatyka
budynkowa

PRODUKTY EXTA - AUTOMATYKA BUDYNKOWA

CZUJNIK KOLEJNOŚCI FAZ I ZANIKU FAZ, 16A 2-MOD. NASTAWA CZASU I PROGU ZADZIAŁANIA TYP: CKM-10

Opis produktu

Czujnik kolejności faz CKM‑10 służy do zabezpieczenia urządzeń zasilanych z sieci trójfazowej (np. silniki) przed uszkodzeniem, w przypadku zaniku napięcia fazowego, asymetrią napięć fazowych lub złą kolejnością faz. Wartość progu asymetrii może być nastawiana przez użytkownika za pomocą potencjometru. Czujnik zabezpiecza również przed symetrycznym spadkiem napięcia wyłączając przekaźnik jeżeli na którejkolwiek fazie napięcie spadnie poniżej 150 V (niezależnie od poziomu asymetrii). Urządzenie zasilane jest z dowolnej fazy co sprawia, że wystarczy obecność napięcia na jednej fazie aby było one w pełni funkcjonalne. Regulowane opóźnienie wyłączenia oraz histereza napięciowa powodują, że czujnik jest odporny na krótkotrwałe wahania napięcia.
Symbol

CKM-10

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

  • Zabezpieczenie przed złą kolejnością faz
  • zabezpiecza przed symetrycznym spadkiem napięcia
  • odporność na krótkotrwałe spadki napięcia
  • obudowa dwumodułowa montowana za pomocą podwójnych zaczepów sprężynowych na szynie TH35 (DIN)
  • zabezpieczenie przed zanikiem fazy
  • regulacja progu zadziałania (asymetrii)
  • cyfrowa konstrukcja umożliwia precyzyjny pomiar napięć sinusoidalnych oraz odkształconych
  • zabezpieczenie przed asymetrią napięcia
  • opóźnienie wyłączenia oraz histereza napięciowa eliminująca częste przełączenia
  • wyjście przekaźnikowe – jeden styk przełączny o maksymalnej obciążalności 16 A
Zaciski zasilania L1, L2, L3, N
Znamionowe napięcie zasilania 230/400 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Kontrola napięcia na poszczególnych fazach diody LED - żółta, zielona, czerwona
Metoda pomiaru napięcia zgodna z TrueRMS (pomiar bierze pod uwagę przebiegi odkształcone)
Histereza napięciowa około 10 V AC
Kontrola poprawnej kolejności faz dioda LED zielona
Kontrolka złej kolejności faz dioda LED żółta
Regulacja progu asymetrii 40 V - 80 V
Opóźnienie załączniea ton ok. 2 s
Regulacja opóźnienia wyłączenia toff 0,5 s - 5 s