EXTA

Automatyka
budynkowa

PRODUKTY EXTA - AUTOMATYKA BUDYNKOWA

CZUJNIK TEMPERATURY NTC NATYNKOWY TYP: NTS-01

Opis produktu

Czujnik temperatury NTS-01 współpracuje z regulatorami temperatury RTM-01 i RTM-20 produkcji Zamel. Przeznaczony jest do montażu natynkowego. Czujników NTS-01 nie należy łączyć ze sobą rownolegle ani szeregowo.
Symbol

NTS-01

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

  • Czujnik temperatury NTS-01 współpracuje z regulatorami temperatury RTM-01 i RTM-20 produkcji Zamel
  • nie należy montować czujnika w warunkach gdzie będzie narażony na duże zapylenie
  • przeznaczony jest do montażu natynkowego
  • nie należy montować czujnika w bezpośredniej bliskości urządzeń grzewczych, ze względu na możliwość wykonywania błędnego pomiaru wartości temperatury
  • zaciski czujnika należy połączyć za pomocą przewodu z odpowiednimi zaciskami pomiarowymi regulatora temperatury, zgodnie ze schematem podłączenia
  • należy zapewnić swobodną cyrkulację powietrza poprzez czujnik