EXTA

Automatyka
budynkowa

PRODUKTY EXTA - AUTOMATYKA BUDYNKOWA

PRZEKAŹNIK BISTABILNY SEKWENCYJNY 230V AC TYP: PBM-06

Opis produktu

Przekaźnik bistabilny PBM-06 służy do sterowania oświetleniem lub dowolnym innym urządzeniem za pomocą równolegle podłączonych przycisków jednobiegunowych. Przekaźnik posiada dwa niezależne wyjścia włączane zgodnie z wybraną sekwencją impulsów pojawiających się na wejściach IN. Umożliwia to jednoczesne sterowanie dwóch obwodów / gałęzi. Do wyboru sekwencji (1 z 5) służy potencjometr znajdujący się na panelu przednim. Impulsem sterującym może być tylko sygnał z linii „L”. Konstrukcja wejścia wyzwalającego umożliwia współpracę z przyciskami podświetlanymi (nawet z podświetleniem LED). Sumaryczny prąd podświetlenia wpływający do wejścia IN nie może przekraczać 1,5 mA. Urządzenie przystosowane jest do montażu w rozdzielnicach (szyna TH35). Diody LED na panelu przednim sygnalizują zasilanie (dioda zielona) oraz stan właściwego wyjścia (2 x dioda czerwona)..
Symbol

PBM-06

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

  • Sterowanie oświetleniem lub innymi urządzeniami wg określonej sekwencji
  • sygnalizacja załączenia zasilania (1 x LED zielona)
  • dwużyłowa instalacja sterująca
  • wybór 1 z 5 trybów pracy (sekwencji) za pomocą potencjometru
  • wyzwalanie układu tylko z linii „L”
  • dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe, beznapięciowe 2 x NO/NC o obciążalności 16 A
  • stan wyjścia sygnalizowany diodą LED (2 x LED czerwona)
  • możliwość współpracy z przyciskami jednobiegunowymi podświetlanymi
  • montaż w rozdzielnicach (szyna TH35)

ZASTOSOWANIE: