EXTA

Automatyka
budynkowa

PRODUKTY EXTA - AUTOMATYKA BUDYNKOWA

PRZEKAŹNIK CZASOWY 12-240V AC/DC TYP: PCM-06/U

Opis produktu

Dwufunkcyjny przekaźnik czasowy PCM-06/U służy do realizacji funkcji opóźnionego wyłączenia (tryb A) i opóźnionego załączenia (tryb B). Przekaźnik wyzwalany jest napięciem zasilającym z zakresu 12 ÷ 240 V AC/DC. W trybie A przekaźnik pracuje do 10 minut po zaniku napięcia zasilania. Tryb ten można wykorzystać np. do sterowania wentylatorów łazienkowych. W trybie B przekaźnik zostanie załączony po upływie ustawionego czasu t dlatego tryb ten można zastosować np. do sygnalizacji dźwiękowej momentu startu silnika. Po sygnale (o długości t) nastąpi włączenie silnika. Urządzenie zasilane jest napięciem z zakresu 12 ÷ 240 V AC/DC.
Symbol

PCM-06/U

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

  • Tryby pracy: opóźnione załączenie, opóźnione wyłączenie,
  • sygnalizacja stanu przekaźnika - dioda LED czerwona,
  • uniwersalny zakres napięcia zasilania 12 ÷ 230 V AC/DC,
  • duża dokładność odmierzanego czasu
  • sygnalizacja napięcia zasilania - dioda LED zielona,
  • wyjście przekaźnikowe - dwa styki przełączne o maksymalnej obciążalności 8 A,

ZASTOSOWANIE: