Infolinia
;
;
;

Projekt "Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów" - ROZPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW PROJEKTU

W ramach rozpowszechnienia wyników realizacji projektu "Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów" firma ZAMEL SP. z o.o. wzięła udział w 2 konferencjach naukowych, tj.:

• XVIII Krajowa Konferencja Elektroników KKE 2019 w Darłowie w dniach 02-06.06.2019 r., tytuł artykułu: „Synchroniczna, niskomocowa bezprzewodowa sieć sensorowa do monitorowania przemysłowych procesów produkcyjnych”,

• XXXV Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki we Wrocławiu w dniach 26-28.06.2019 r., tytuł artykułu: „Model zużycia energii dla węzłów sieci 6TiSCH w paśmie sub-GHz”.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat RPO WSL 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Projekt "Wieloprotokołowy, zintegrowany system automatyki budynkowej zawierający innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikowania i interakcji z użytkownikiem i budynkiem" - UMOWA O DOFINANSOWANIE

14 czerwca 2018 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wieloprotokołowy, zintegrowany system automatyki budynkowej zawierający innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikowania i interakcji z użytkownikiem i budynkiem" realizowanego w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, których rezultatem będzie inteligentny system automatyki budynkowej zawierający innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikowania i interakcji między użytkownikiem i budynkiem oparty na protokole EXTA LIFE oraz standardowych protokołach komunikacyjnych wraz z rodziną urządzeń IoT. Poszczególne elementy będą dostosowywane do potrzeb klienta, umożliwią zarządzanie środowiskiem, urządzeniami i mediami. Eksperymentalne prace rozwojowe będą obejmowały wykonanie prototypów układów elektronicznych, obudów wraz z systemem mocowań oraz opracowanie oprogramowania dla wszystkich elementów systemu.

Całkowita wartość projektu: 1.780.428,92 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1.743.904,92 PLN

Dofinansowanie: 697.561,94 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat RPO WSL 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Projekt "Opracowanie nowej grupy radiowych sterowników dotykowych do monitorowania i regulacji temperatury w pomieszczeniach" - UMOWA O DOFINANSOWANIE

8 listopada 2017 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie nowej grupy radiowych sterowników dotykowych do monitorowania i regulacji temperatury w pomieszczeniach" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez pracowników Działu B+R firmy ZAMEL Sp. z o.o., których rezultatem jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia grupy produktów związanych z szeroko pojętą regulacją temperatury w pomieszczeniach domowych, komercyjnych lub przemysłowych. Produkty te będą stanowiły nowość w ofercie firmy i będą odpowiedzią na wzrastającą potrzebę rynkową.
Nowa grupa będzie składała się z następujących urządzeń:
- inteligentny regulator temperatury,
- regulator temperatury pokojowy,
- sterownik z pomiarem temperatury.

Cechą wspólną projektowanych urządzeń będzie jednolity, nowoczesny design, przyciski dotykowe, transmisja radiowa w paśmie ISM oraz możliwość utworzenia systemu w połączeniu z innymi elementami automatyki budynkowej. Cele projektu zostaną zrealizowane podczas prac rozwojowych obejmujących opracowanie prototypów elektroniki, mechaniki i oprogramowania produktów, opracowanie i zintegrowanie oprogramowania sterującego do zarządzania temperaturą w pomieszczeniach, testowanie prototypów, podsystemów i systemu, badania konstruktorskie w laboratoriach zewnętrznych.

Wydatki kwalifikowalne: 807.936,74 PLN

Dofinansowanie: 403.968,37 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat PO IR 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.poir.gov.pl.

Załączniki

Projekt "Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów" - UMOWA O DOFINANSOWANIE

25 października 2017 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów" realizowanego w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu są eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez Wnioskodawcę i podwykonawcę, których rezultatem będzie opracowanie, wykonanie i przygotowanie do wdrożenia nowej rodziny produktów służących do budowy bezprzewodowej sieci sensorowej dedykowanej dla aplikacji przemysłowych (hale produkcyjne, magazyny i in.) i komercyjnych (galerie handlowe, hipermarkety, budynki użyteczności publicznej itp). Sieć pozwoli na zarządzanie środowiskiem, zasobami i energią w wybranym obiekcie infrastrukturalnym. System będzie odpowiadał na potrzeby rozwijającego się Przemysłu 4.0 (tzw. inteligentne obiekty wyróżniające się elastycznością, wydajnością i ergonomią). Poszczególne elementy będą dostosowywane do potrzeb klienta, umożliwią zarządzanie środowiskiem, maszynami i mediami. Eksperymentalne prace rozwojowe będą obejmowały wykonanie prototypów układów elektronicznych, obudów wraz z systemem mocowań oraz opracowanie oprogramowania dla wszystkich elementów systemu.

Całkowita wartość projektu: 1.696.951,51 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1.563.417,12 PLN

Dofinansowanie: 781.708,56 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat RPO WSL 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o.o. - UMOWA O DOFINANSOWANIE

24 sierpnia 2017 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o.o." realizowanego w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest rozwój Działu B+R firmy Zamel, poprzez realizację inwestycji w zakresie rozbudowy i przygotowania powierzchni przeznaczonej dla działu B+R oraz wyposażenie działu w infrastrukturę niezbędną dla przeprowadzenia programu badawczego. Inwestycja służyć będzie zwiększeniu zaangażowania firmy w innowacyjne, technologiczne obszary badawcze, a co za tym idzie wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwie.
Realizacja projektu pozwoli na realizację autorskiego programu badawczego firmy Zamel Sp z o.o. w 3 obszarach badawczych oraz wdrożenie innowacji produktowych w działalność firmy. Dzięki temu nastąpi wzrost konkurencyjności i innowacyjności Spółki w branży Internet of Things.
Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie 4 innowacyjnych grup produktów, tj.:
1. innowacyjnego systemu niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej do optymalizacji procesów produkcji,
2. rodziny urządzeń zintegrowane z systemem automatyki budynkowej oparte na protokołach IoT,
3. rodziny urządzeń zintegrowane z systemem automatyki budynkowej oparte na protokole EXTA LIFE,
4. systemu pomiarowego energii elektrycznej w gospodarstwie domowym lub firmie.

Całkowita wartość projektu: 2.690.396,22 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 2.187.214,00 PLN

Dofinansowanie: 765.559,90 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat PO IR 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.poir.gov.pl.

Załączniki

Projekt "Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów" - ZAPYTANIA OFERTOWE

Projekt "Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów" - ZAPYTANIA OFERTOWE

-

Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej - UMOWA O DOFINANSOWANIE

30 listopada 2016 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej" realizowanego w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku automatyki budynkowej i inteligentnych budynków.
Przedmiot projektu: wdrożenie do produkcji mobilnych urządzeń zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej, zwiększających jego funkcjonalność o innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikowania i interakcji między użytkownikiem i budynkiem, w oparciu o system komunikacji akustyczno-optycznej.
Efekty projektu: wprowadzenie do oferty firmy nowych oraz ulepszonych produktów, zastosowanie rozwiązań TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), wejście na nowe rynki zbytu, rozwój działalności eksportowej, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprawa BHP w obszarze produkcyjnym.

Całkowita wartość projektu: 1.178.340,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 958.000,00 PLN

Dofinansowanie: 335.300,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Informacje źródłowe na temat RPO WSL 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Załączniki

Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej - ZAPYTANIA OFERTOWE

Firma ZAMEL Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na urządzenia do produkcji elementów z tworzyw sztucznych w związku z przystąpieniem do konkursu o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.2. Innowacje w MŚP.

-

Usługi badawcze i prace rozwojowe - ZAPYTANIE OFERTOWE

Firma ZAMEL Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi badawcze i prace rozwojowe związane z opracowaniem systemu niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych, opartej o standard 6LoWPAN.

Specyfikacja techniczna zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym oraz są dostępne w siedzibie Zamawiającego.