EXTA

Automatyka
budynkowa

PRODUKTY EXTA - AUTOMATYKA BUDYNKOWA

PROGRAMATOR CZASOWY ASTRONOMIC ZNY Z PAMIĘCIĄ ZEWNĘTRZNĄ 2-KA NAŁOWY 24-250 V AC 30-300 V DC TYP: ZCM-32P/U

Opis produktu

Cyfrowe zegary sterujące serii ZCM-32 służą do realizacji funkcji czasowych w układach automatyki i sterowania. Włączenie/wyłączenie urządzenia związane jest ze wschodem i zachodem słońca (brzask i zmierzch oficjalny). W
obliczeniach czasu wschodu i zachodu słońca wykorzystywana jest informacja o współrzędnych geograficznych miejsca zainstalowania zegara, bieżąca data oraz przesunięcie względem czasu uniwersalnego. Układ oblicza tzw. oficjalne czasy wschodu i zachodu czyli fazę kiedy górna krawędź tarczy słonecznej dotyka linii horyzontu. Układ posiada dwa niezależne kanały (wyjścia). Dla każdego kanału można zaprogramować funkcję przerwy nocnej oraz przesunięcia wyliczonego czasu wschodu/zachodu słońca w zakresie ±120 min. Konstrukcja obudowy umożliwia zamontowanie układu na szynie TH 35 oraz ewentualne zaplombowanie urządzenia. Konstrukcja układu gwarantuje bateryjne podtrzymanie wszelkich nastaw przy braku napięcia zasilającego.
Symbol

ZCM-32P/U

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

  • Sterowanie w zależności od bieżącej godziny w cyklu astronomicznym,
  • niezależne wejścia sterujące IN1, IN2
  • możliwość zaprogramowania przerwy nocnej i przesunięcia wyliczonego czasu wschodu / zachodu niezależnie dla kana- łu 1 i 2
  • podświetlany wyświetlacz LCD
  • obudowa dwumodułowa z klapką zabezpieczającą
  • Uniwersalne napięcie zasilania (24-230V AC lub 30 - 300V DC)