EXTA

Automatyka
budynkowa

PRODUKTY EXTA - AUTOMATYKA BUDYNKOWA

PROGRAMATOR CZASOWY ASTRONOMICZNY 2-KANAŁOWY TYP: ZCM-32

Opis produktu

Cyfrowe zegary sterujące serii ZCM-32 służą do realizacji funkcji czasowych w układach automatyki i sterowania. Włączenie/wyłączenie urządzenia związane jest ze wschodem i zachodem słońca (brzask i zmierzch oficjalny). W
obliczeniach czasu wschodu i zachodu słońca wykorzystywana jest informacja o współrzędnych geograficznych miejsca zainstalowania zegara, bieżąca data oraz przesunięcie względem czasu uniwersalnego. Układ oblicza tzw. oficjalne czasy wschodu i zachodu czyli fazę kiedy górna krawędź tarczy słonecznej dotyka linii horyzontu. Układ posiada dwa niezależne kanały (wyjścia). Dla każdego kanału można zaprogramować funkcję przerwy nocnej oraz przesunięcia wyliczonego czasu wschodu/zachodu słońca w zakresie ±120 min. Konstrukcja obudowy umożliwia zamontowanie układu na szynie TH 35 oraz ewentualne zaplombowanie urządzenia. Konstrukcja układu gwarantuje bateryjne podtrzymanie wszelkich nastaw przy braku napięcia zasilającego.
Symbol

ZCM-32

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

  • Sterowanie w zależności od bieżącej godziny w cyklu astronomicznym,
  • niezależne wejścia sterujące IN1, IN2,
  • możliwość zaprogramowania przerwy nocnej i przesunięcia wyliczonego czasu wschodu / zachodu niezależnie dla kanału 1 i 2
  • podświetlenie wyświetlacza LCD
  • obudowa dwumodułowa z klapką zabezpieczającą
  • Montaż na szynie TH 35.

ZASTOSOWANIE: