EXTA

Automatyka
budynkowa

PRODUKTY EXTA - AUTOMATYKA BUDYNKOWA

PROGRAMATOR CZASOWY ASTRONOMIC ZNY Z PAMIĘCIĄ ZEWNĘTRZNĄ 24-250 V AC 30-300 V DC TYP: ZCM-31P/U

Opis produktu

Cyfrowe zegary sterujące ZCM-31 służą do realizacji funkcji czasowych w układach automatyki i sterowania. Włączenie/ wyłączenie urządzenia związane jest ze wschodem i zachodem słońca (brzask i zmierzch cywilny). W obliczeniach czasu wschodu i zachodu słońca wykorzystywana jest informacja o współrzędnych geografi cznych miejsca zainstalowania zegara,
bieżąca data oraz przesunięcie względem czasu uniwersalnego. Układ oblicza koniec zmierzchu cywilnego, czyli fazę, w której środek tarczy słonecznej znajduje się na 6o kątowych poniż ej horyzontu - tarcza słoneczna nie jest widoczna ale niebo podświetlone jest rozproszonym światłem słonecznym. Układ dodatkowo posiada funkcję programowanej przerwy nocnej oraz możliwość przesunięcia wyliczonego czasu wschodu/zachodu słońca w zakresie ±120 min. Konstrukcja obudowy umożliwia zamontowanie układu na szynie TH 35 oraz ewentualne zaplombowanie urządzenia. Konstrukcja układu gwarantuje bateryjne podtrzymanie wszelkich nastaw przy braku napięcia zasilającego.
Symbol

ZCM-31P/U

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

  • Sterowanie w zależności od bieżącej godziny w cyklu astronomicznym
  • możliwość skopiowania i odczytu programów z pamięci zewnętrznej*
  • obudowa dwumodułowa z klapką zabezpieczającą
  • wejście sterujące IN