EXTA

Automatyka
budynkowa

PRODUKTY EXTA - AUTOMATYKA BUDYNKOWA

STEROWNIK ROLET UNIWERSALNY DOPUSZKOWY PRZEWODOWY TYP: SRP-04

Opis produktu

Sterownik rolet dopuszkowy SRP-04 przeznaczony jest do sterowania roletami okiennymi lub innymi urządzeniami napędzanymi silnikami jednofazowymi 230 V AC. Sterowanie może być prowadzone lokalnie lub centralnie za pomocą przycisków żaluzjowych odbijających. W przypadku sterowania lokalnego można stosować przyciski podwójne i pojedyncze. W przypadku sterowania centralnego można stosować tylko przyciski podwójne. Pod kątem funkcjonalności sterownik umożliwia zaprogramowanie dwóch niezależnych ustawień komfortowych (dolnego i górnego) oraz maksymalnego czasu ruchu rolety. SRP-04 może pracować jako sterownik niezależny lub być łączony w sekcje. Specjalna funkcjonalność wejść sterowania centralnego umożliwia zablokowanie rolety w pozycji zamkniętej lub otwartej. Umożliwia to współpracę z systemami alarmowymi oraz dodatkowymi urządzeniami takimi jak stacja pogodowa, czujnik natężenia oświetlenia, czujnik deszczu, zegary sterujące. Sygnałami wyzwalającymi są impulsy z linii N. Dzięki temu w przypadku rozbudowanej instalacji ze sterowaniem centralnym poszczególne sterowniki mogą być zasilane z różnych faz przy zachowaniu wspólnej linii N.
Symbol

SRP-04

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

 • Przeznaczony do przewodowego sterowania napędami rolet okiennych, markiz, bram itp.
 • sterowanie lokalne realizowane z poziomu przycisków żaluzjowych pojedynczych lub podwójnych
 • możliwość współpracy z systemem alarmowym oraz dodatkowymi urządzeniami (np. czujnik deszczu, zegary sterujące, czujnik natężenia oświetlenia)
 • tryby komfortowy - górny i dolny - możliwość zapamiętania położenia rolety
 • sterowanie innymi urządzeniami napędzanymi silnikami elektrycznymi jednofazowymi 230 V AC
 • sterowanie centralne realizowane tylko z przycisków żaluzjowych podwójnych
 • wyzwalanie tylko z linii N
 • programowany maksymalny czas ruchu rolety.
 • możliwość pracy niezależnej lub łączenia w sekcje (grupowanie)
 • możliwość zblokowania rolety w pozycji zamkniętej lub otwartej z poziomu wejść centralnych
 • możliwość zasilania sterowników z różnych faz przy rozbudowanym sterowaniu centralnym