EXTA

Automatyka
budynkowa

PRODUKTY EXTA - AUTOMATYKA BUDYNKOWA

STEROWNIK ROLET UNIWERSALNY MODUŁOWY 230V AC TYP: SRM-11

Opis produktu

Sterownik rolet modułowy SRM-11
przeznaczony jest do sterowania roletami okiennymi lub innymi urządzeniami
napędzanymi silnikami jednofazowymi
230 V AC. Sterowanie może być prowadzone lokalnie lub centralnie za pomocą przycisków żaluzjowych odbijających. W przypadku sterowania lokalnego można stosować przyciski podwójne i pojedyncze. W przypadku sterowania centralnego można stosować tylko przyciski podwójne. Pod kątem funkcjonalności sterownik umożliwia zaprogramowanie dwóch niezależnych ustawień komfortowych (dolnego i górnego) oraz maksymalnego czasu ruchu rolety. SRM-11 może pracować jako sterownik niezależny lub być łączony w sekcje. Specjalna funkcjonalność wejść sterowania centralnego umożliwia zablokowanie rolety w pozycji zamkniętej lub otwartej. Umożliwia to współpracę z systemami alarmowymi oraz dodatkowymi urządzeniami takimi jak stacja pogodowa, czujnik natężenia oświetlenia, czujnik deszczu, zegary sterujące. Sygnałami wyzwalającymi są impulsy z linii N. Dzięki temu w przypadku rozbudowanej instalacji ze sterowaniem centralnym poszczególne sterowniki mogą być zasilane z różnych faz przy zachowaniu wspólnej linii N.
Symbol

SRM-11

Napięcie znamionowe 230,000 V
Sposób montażu Inne
Prąd znamionowy 3 A
Zakres częstotliwości 50/60 Hz
Zaciski zasilania L, N
Temperatura pracy -20/45 °C
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Stopień ochrony obudowy IP20
Szerokość 90 mm
Wysokość 35 mm
Głębokość 66 mm
Waga 0,1 g
Zaciski sterowania lokalnego (góra), (dół)
Zaciski zasilania silnika rolety N (neutralny), (góra), (dół)
Zaciski sterowania centralnego CENTRAL (góra), (dół)