EXTA

Automatyka
budynkowa

PRODUKTY EXTA - AUTOMATYKA BUDYNKOWA

STEROWNIK ROLET UNIWERSALNY MODUŁOWY 12-24 V AC/DC TYP: SRM-12

Opis produktu

Sterownik rolet modułowy SRM-12 przeznaczony jest do sterowania roletami okiennymi lub innymi urządzeniami napędzanymi silnikami prądu stałego zasilanymi napięciem 12V lub 24 V. Sterowanie może być prowadzone lokalnie lub centralnie za pomocą przycisków żaluzjowych odbijających. W przypadku sterowania lokalnego można stosować przyciski podwójne i pojedyncze. W przypadku sterowania centralnego można stosować tylko przyciski podwójne. Pod kątem funkcjonalności sterownik umożliwia zaprogramowanie dwóch niezależnych ustawień komfortowych (dolnego i górnego) oraz maksymalnego czasu ruchu rolety. SRM-12 może pracować jako sterownik niezależny lub być łączony w sekcje. Specjalna funkcjonalność wejść sterowania centralnego umożliwia zablokowanie rolety w pozycji zamkniętej lub otwartej. Umożliwia to współpracę z systemami alarmowymi oraz dodatkowymi urządzeniami takimi jak stacja pogodowa, czujnik natężenia oświetlenia, czujnik deszczu, zegary sterujące. Sygnałami wyzwalającymi są impulsy z linii „+”.
Symbol

SRM-12

Sposób montażu Inne
Prąd znamionowy 3 A
Zakres częstotliwości 50/60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania 12-24 V
Temperatura pracy -20/45 °C
Stopień ochrony obudowy IP20
Szerokość 90 mm
Wysokość 35 mm
Głębokość 66 mm
Waga 0,1 g
Zaciski sterowania lokalnego (góra), (dół)
Zaciski zasilania silnika rolety (góra), (dół)
Zaciski sterowania centralnego CENTRAL (góra), (dół)