CET

Kable
Przewody

LgYc 1x1,00 450/750 CZARNY LgYc 1x1,00 450/750 CZN

Opis produktu

Przewód elektroenergetyczny jednożyłowy. Konstrukcja żyły wielodrutowa. Izolacja z polwinitu wytrzymałego na temperaturę 90 st C.
Symbol

LgYc 1x1,00 450/750

ZASTOSOWANIE:

Przewody przeznaczone do układania na stałe i instalacji narażonych na drgania gdzie warunki układania wymagają wielokrotnego zginania.
Znamionowy przekrój żyły 1,0 mm²
Izolacja żyły PVC
Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
Napięcie znamionowe U 750 V
Klasa żyły Klasa 5 = giętki
Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych 5/50 °C
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe -30/90 °C
Kolor izolacji Czarny
Napięcie znamionowe U0 450 V
Przybliżona średnica zewnętrzna 2,84 mm