CET

Kable
Przewody

LgYc 1x2,50 450/750 NIEBIESKI LgYc 1x2,50 450/750 NIE

Opis produktu

Przewód elektroenergetyczny jednożyłowy. Konstrukcja żyły wielodrutowa. Izolacja z polwinitu wytrzymałego na temperaturę 90 st C.
Symbol

LgYc 1x2,50 450/750

ZASTOSOWANIE:

Przewody przeznaczone do układania na stałe i instalacji narażonych na drgania gdzie warunki układania wymagają wielokrotnego zginania.
Znamionowy przekrój żyły 2,5 mm²
Izolacja żyły PVC
Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
Napięcie znamionowe U 750 V
Klasa żyły Klasa 5 = giętki
Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych 5/50 °C
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe -30/90 °C
Kolor izolacji Niebieski
Napięcie znamionowe U0 450 V
Przybliżona średnica zewnętrzna 3,59 mm